Kruimelpad

Tarievenbesluit GTS 2020

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die GTS vanaf 1 januari 2020 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2020 gemiddeld met circa 8,6% ten opzichte van de tarieven over 2019. De oorzaak voor de stijging van de tarieven is dat de verwachte verkoopvolumes van GTS dalen, vanwege de implementatie van de netcode tariefstructuren. Daarnaast is het een gevolg van de verwerking van de gevolgen van het gewijzigde methodebesluit 2017-2021.

Wat bepaalt dit besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren vanaf 1 januari 2020 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om de tarieven voor de uitvoering van:

  • de transporttaak
  • de taak balancering
  • de taak kwaliteitsconversie
  • de aansluitingentaak

Wat doet GTS?

GTS is eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven