Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT intrekking CWE flow-based Intraday besluiten

De ACM heeft op 13 juni 2019 een aanvraag ontvangen van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot intrekking van de besluiten van de ACM van (i) 15 september 2017 betreffende de goedkeuring van de flow-based intraday capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Centraal-West Europa regio (hierna: CWE FB ID) en (ii) 28 september 2018 tot wijziging van een voorwaarde verbonden aan de goedkeuring van CWE FB ID bij besluit van 15 september 2017.

Daarnaast heeft TenneT bij brief ontvangen op 13 juni 2019 de ingediende aanvraag van 5 juli 2018 tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van CWE FB ID conform de voorwaarde verbonden aan de goedkeuring bij besluit van 15 september 2017, ingetrokken.

Wat is flow-based

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West Europa zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Achtergrond

Aan de eerdere goedkeuring van CWE FB ID, bij besluit van 15 september 2017, zijn de voorwaarden verbonden dat (i) de start van de toepassing van CWE FB ID dient plaats te vinden voor 1 oktober 2018 en (ii) de ACM uiterlijk drie maanden voor de start een voorstel tot wijziging van CWE FB ID dient te ontvangen.

Op 5 juli 2018 heeft TenneT een verzoek ingediend om de voorwaarde over de start van de toepassing van CWE FB ID aan te passen. Bij besluit van 28 september 2018 is deze voorwaarde aangepast waardoor de start van de toepassing van de CWE FB ID dient plaats te vinden voor 1 april 2020.

TenneT heeft ook op 5 juli 2018 een aanvraag ingediend tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van CWE FB ID conform de voorwaarde verbonden aan de goedkeuring bij besluit van 15 september 2017.

Aanleiding aanvraag tot intrekking besluiten en voorstel van 5 juli 2018

TenneT heeft in de aanvraag ontvangen op 13 juni 2019 tot intrekking van de besluiten van 15 september 2017 en 28 september 2018 aangegeven dat wegens problemen rondom de implementatie van CWE FB ID de start van CWE FB ID voor 1 april 2020 niet haalbaar is. Met betrekking tot de oorzaak geeft TenneT in het verzoek aan dat CWE FB ID erin voorziet om gebruik te maken van het Common Grid Model Exchange Standard dataformat via het CGM platform. Dit platform is nog in ontwikkeling en de oplevering is vertraagd. TenneT geeft in de aanvraag aan dat het platform het tweede kwartaal van 2021 voldoende gereed zal zijn voor het in de praktijk testen van CWE FB ID en in het vierde kwartaal van 2021 volledig operationeel zal zijn. Daarbij wordt door TenneT gesteld dat voorafgaande aan de start van CWE FB ID er nog een uitgebreide testperiode dient plaats te vinden waardoor de ingebruikname pas in 2022 plaats kan vinden. Met inachtneming van de voorziene start van flow-based intraday in de Core-regio per 1 december 2021, betekent dit dat CWE FB ID niet kan worden geïmplementeerd voorafgaande aan de start van Core flow-based intraday, aldus TenneT. TenneT heeft in de aanvraag aangegeven dat zij samen met de andere CWE TSO’s tot de conclusie is gekomen dat het beter is om de implementatie van CWE flow-based ID stop te zetten.

Het voorgaande is ook de reden voor de intrekking door TenneT van de aanvraag van 5 juli 2018 tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van CWE FB ID.

 

Documenten

Aanvraag TenneT tot intrekking besluiten (PDF - 130.76 KB)