Kruimelpad

Besluit

ACM trekt besluiten CWE flow-based intraday in

16-08-2019

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft, de besluiten van 15 september 2017 en 28 september 2018 aangaande CWE flow-based intraday ingetrokken. Dit naar aanleiding van een verzoek van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT).

Het besluit

Op 13 juni 2019 heeft de ACM een aanvraag ontvangen van TenneT tot intrekking van de besluiten van de ACM van (i) 15 september 2017 betreffende de goedkeuring van de flow-based intraday capaciteitsberekeningsmethodologie voor de centraal-west-Europa regio (hierna: CWE FB ID) en (ii) 28 september 2018 tot wijziging van een voorwaarde verbonden aan de goedkeuring van CWE FB ID bij besluit van 15 september 2017.

De ACM heeft geoordeeld dat TenneT het verzoek tot intrekking van de besluiten van 15 september 2017 en 28 september 2018 voldoende en overtuigend heeft gemotiveerd. De ACM heeft daarom deze besluiten ingetrokken.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.