Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring verzoek TenneT wijziging startdatum flow-based intraday CWE

16-11-2018

De ACM keurt het verzoek van TenneT TSO B.V. tot wijziging van de go live datum van de intraday capaciteitsberekeningsmethodologie voor de CWE-regio goed.

Op 5 juli 2018 heeft TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) verzocht om de voorwaarde in het besluit van 15 september 2017 dat de start van de toepassing van de intraday capaciteitsberekeningsmethodologie in de CWE-regio dient plaats te vinden voor 1 oktober 2018 te wijzigen in een voorwaarde dat de start van de toepassing dient plaats te vinden voor 1 oktober 2019. Op 26 september 2018 heeft TenneT dit verzoek aangepast en verzocht om de voorwaarde in het besluit van 15 september 2017 te wijzigen in een voorwaarde dat de start van de toepassing van de intraday capaciteitsberekeningsmethodologie in de CWE-regio dient plaats te vinden voor 1 april 2020. De ACM heeft dit verzoek om de start plaats te laten vinden voor 1 april 2020 goedgekeurd.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.