Kruimelpad

Vervolgadvies over maatregelen in verband met rol netwerkbedrijven als beheerders van warmtenetten

De ACM heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat een vervolgadvies uitgebracht over de voorwaarden waaraan een netwerkbedrijf zou moeten voldoen - in het licht van de Europese regels en nationale regels voor het onafhankelijk netbeheer voor elektriciteit en gas - indien zij het economisch eigendom heeft van het warmtenet van een collectief warmtesysteem en het warmtenet verzorgt, terwijl het aangewezen warmtebedrijf de integrale verantwoordelijkheid voor de warmtelevering draagt.