Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM adviseert minister Wiebes over rol netwerkbedrijf bij warmte

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd over een eventuele rol van netbeheerders of netwerkbedrijven (waar netbeheerders onderdeel van zijn) op de warmtemarkt. Warmte kan een duurzaam alternatief voor gas zijn. In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelstellingen over warmte afgesproken.

De minister wil het advies van de ACM gebruiken in de voorbereiding op een nieuwe Warmtewet. De minister bespreekt het advies op 25 maart 2020 met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies. Gemeenten gaan een regierol vervullen bij de uitrol van warmte.

De ACM geeft de minister mee om netbeheerders geen verantwoordelijk te geven voor integrale warmtevoorzieningen. Dit tast de onafhankelijkheid van de netbeheerder aan en is in strijd met het Europese recht. De netbeheerder gaat dan als warmtebedrijf zelf elektriciteit of gas produceren als bijproduct bij de warmteproductie. Of de netbeheerder gaat warmte inkopen bij bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale of een datacentrum. De netbeheerder kan deze partij dan discriminatoir behandelen, bijvoorbeeld bij congestieproblemen.

Netwerkbedrijven kunnen volgens de ACM alleen onder strikte voorwaarden integraal verantwoordelijk voor warmtevoorzieningen worden. Het warmtebedrijf zit dan in dezelfde groep als de netbeheerder. Ook dan moet de onafhankelijkheid van het netbeheer en de leveringszekerheid van elektriciteit en gas zeker worden gesteld. Verder moeten kruissubsidies naar en bevoordeling van andere onderdelen van het netwerkbedrijf worden voorkomen en moeten financiële risico’s in het netwerkbedrijf worden beperkt. De inschatting van de ACM is dat de genoemde risico’s nooit helemaal weg te nemen zijn.

Het is volgens de ACM uiteindelijk een beleidsmatige afweging of deze strikte voorwaarden opwegen tegen de voordelen van een integrale warmteverantwoordelijkheid van netwerkbedrijven binnen warmte.

 

Documenten

ACM adviseert minister Wiebes over rol netwerkbedrijf bij warmte (PDF - 183.49 KB)