Kruimelpad

Regelgeving

Advies ACM over voorwaarden voor netwerkbedrijven op warmtemarkt

02-07-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een aanvullend advies uitgebracht over de voorwaarden waaronder netwerkbedrijven een rol kunnen spelen op de warmtemarkt. De ACM komt met dit advies op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als vervolg op haar eerdere advies aan EZK van maart 2020 over de warmtewet.