Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verslag van de hoorzitting over het ontwerpcodewijzigingsbesluit ter uitvoering van NC-TAR

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 14 mei 2018 een hoorzitting georganiseerd om partijen de gelegenheid te geven om een mondelinge zienswijze te geven op het ontwerpcodewijzigingsbesluit ter uitvoering van NC-TAR voor het wijzigen van de Tarievencode, Transportcode en Begrippencode.

De ACM introduceert middels deze wijzigingen in de codes een gewijzigde referentieprijsmethodologie voor het bepalen van de referentieprijzen van alle entry- en exitpunten en een hogere korting voor entry- en exitpunten van en naar gasopslagen. Daarnaast stelt zij multiplicatoren en seizoensfactoren voor die de huidige maandfactoren gaan vervangen.

De volgende partijen hebben een mondelinge zienswijze naar voren gebracht:

  • Vereniging voor Energie, Milieu en Water
  • Vereniging Gasopslag Nederland
  • Vereniging Energie-Nederland
  • ENGIE Ltd.
  • Gasunie Transport Services B.V.
  • ├śrsted Salg & Services A/S
  • TAQA Energy B.V.
  • Uniper global commodities SE
  • Vattenfall Energy Trading Netherlands B.V

Een samenvatting van alle zienswijzen van alle partijen is hier te vinden.

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Documenten

Verslag van de hoorzitting (PDF - 344.94 KB)