Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Engelstalige samenvatting van de zienswijzen op het ontwerpcodewijzigingsbesluit ter uitvoering van NC-TAR

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft van 21 partijen een zienswijze ontvangen op het ontwerpcodewijzigingsbesluit, als bedoeld in artikel 26 NC-TAR voor het wijzigen van de Tarievencode, Transportcode en Begrippencode.

De ACM introduceert middels deze wijzigingen in de codes een gewijzigde referentieprijsmethodologie voor het bepalen van de referentieprijzen van alle entry- en exitpunten en een hogere korting voor entry- en exitpunten van en naar gasopslagen. Daarnaast stelt zij multiplicatoren en seizoensfactoren voor die de huidige maandfactoren gaan vervangen

Dit document bevat een Engelstalige samenvatting van alle zienswijzen op het ontwerpcodewijzigingsbesluit ter uitvoering van NC-TAR voor het wijzigen van de Tarievencode, Transportcode en Begrippencode. Met dit document geeft de ACM invulling aan de verplichting uit artikel 27, derde lid van NC-TAR.

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Documenten

Engelstalige samenvatting zienswijzen ontwerpcodewijzigingsbesluit ter uitvoering van NC-TAR (PDF - 112.88 KB)
 

Meer in deze zaak