Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets wetsvoorstel Collectieve Warmte

De Autoriteit Consument en Markt heeft als beoogd toezichthouder beoordeeld of het wetsvoorstel Collectieve Warmte (WCW) in de praktijk uitvoerbaar is. De WCW zal na inwerkingtreding de huidige Warmtewet vervangen. De ACM is positief over het wetsvoorstel, maar adviseert wel om het wetsvoorstel op enkele punten aan te passen. Deze aanpassingen zijn nodig om de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel door de ACM te verbeteren. De ACM adviseert onder meer aanpassingen te doen op het gebied van leveringszekerheid, de toetsing van nieuwe warmtebedrijven door de ACM en tariefregulering.

Voor de onderwerpen tariefregulering en leveringszekerheid heeft de ACM extern onderzoek laten uitvoeren. De resultaten hiervan zijn neergelegd in twee rapporten. De ACM baseert haar advies voor deze onderwerpen deels hierop.

 

Documenten

UHT-brief Wet Collectieve Warmtevoorziening (PDF - 265.75 KB)
 

Bijlagen

TNO - Review gegevens rendementsmonitor (PDF - 5.24 MB) Notitie GMW advocaten (PDF - 150.87 KB)