Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank overtreding Mededingingswet sportcomplex Heumen

De Rechtbank Rotterdam laat het ACM-besluit in stand over een overtreding van de Mededingingswet (gedragsregels op het gebied van ‘Markt & Overheid’). Het besluit gaat over het niet doorberekenen van de integrale kosten van een sportcomplex door gemeente Heumen. De beroepen van de gemeente en de huurder van het complex zijn niet ontvankelijk verklaard.

Op 5 januari 2021 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in de beroepszaken die waren aangespannen door de gemeente Heumen en het bedrijf Laco Malden B.V.

Op grond van de Wet Markt & Overheid houdt de ACM toezicht op eerlijke concurrentie door overheidsorganen die economische activiteiten verrichten. Met het oog hierop zijn in de Mededingingswet gedragsregels opgenomen. De ACM concludeerde dat gemeente Heumen in 2018-2019 een sportcomplex aan Laco verhuurde tegen een prijs die niet alle kosten dekte. Daarnaast gaf de gemeente een exploitatiebijdrage waarvan niet vastgesteld kon worden of deze alleen een compensatie vormde voor de restricties die de gemeente had opgelegd aan de commerciële bedrijfsvoering (zoals het verplicht faciliteren van schoolzwemmen en andere maatschappelijke activiteiten). Mogelijk diende de bijdrage daarom als een verkapte korting op de huurprijs. Beide partijen kwamen tegen deze conclusies op.

De rechtbank is aan een inhoudelijke toetsing van het oordeel van de ACM niet toegekomen. De rechter heeft namelijk beide beroepen op formele gronden niet-ontvankelijk verklaard. Het College van B&W van Heumen had geen deugdelijk procesbesluit overgelegd, zoals is vereist door de Gemeentewet.
Laco Malden B.V. had drie dagen te laat beroep ingediend. De rechtbank verwierp Laco’s betoog dat dat de ACM het besluit niet alleen langs elektronische weg bekend had mogen maken.

Partijen kunnen binnen 6 weken hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.