Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De ACM verklaart de bezwaren van de gemeente Heumen en Laco Malden ongegrond

De ACM verklaart de bezwaren van de gemeente Heumen en Laco Malden B.V. ongegrond. De bezwaren zijn gericht tegen het besluit van de ACM van 16 augustus 2019. Daarin concludeerde de ACM dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen artikel 25i, eerste lid, Mededingingswet (Wet Markt & Overheid) heeft overtreden. Ze berekende niet de integrale kosten door bij de bruikleen en de verhuur van sportcomplexen.

 

Documenten

De ACM verklaart de bezwaren van de gemeente Heumen en Laco Malden ongegrond (PDF - 252.73 KB)