Kruimelpad

Gemeente Heumen overtreedt Wet Markt en Overheid bij exploitatie sporthallen

De gemeente Heumen brengt niet alle kosten in rekening aan de exploitant van haar sportcomplexen. Niet alleen brengt de gemeente Heumen een te lage, niet kostendekkende, huur in rekening, maar zij betaalt aan de exploitant ook een bedrag dat ervoor moet zorgen dat plaatselijke scholen en sportclubs gebruik kunnen maken van het sportcomplex. Zo’n exploitatiebijdrage is op zich niet verboden, maar gemeenten mogen een exploitatiebijdrage niet gebruiken om de huurkosten voor de exploitant te verlagen. Nu de gemeente Heumen dit wel doet, berekent zij niet alle kosten door aan de huurder en ontstaat er een ongelijk speelveld tussen sportcomplexen. Dat is in strijd met de Wet Markt en Overheid.