Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over Digitale Werkwijze van de ACM

De kortgedingrechter bevestigt opnieuw dat de Digitale Werkwijze van de ACM rechtmatig is. De rechter vindt de aanleiding voor het onderzoek bovendien voldoende gemotiveerd. Daarom hoeft de rechter de aanwijzingen die ACM had voor het doen van een bedrijfsbezoek niet te zien. Ook de keuze van de ACM voor het inzetten van een bedrijfsbezoek was evenredig. De ACM had niet hoeven te volstaan met een schriftelijk informatieverzoek.

De ACM heeft tijdens een recent bedrijfsbezoek digitale gegevens verkregen. De onderneming spande daarna een kort geding aan. De onderneming voerde dertien punten aan dat de doelomschrijving en de (digitale) werkwijze van de ACM in strijd is met het Europese recht. De rechter oordeelt dat dit niet het geval is. De gehanteerde doelomschrijving was voldoende concreet geformuleerd voor het doen van een bedrijfsbezoek. De Digitale Werkwijze is rechtmatig. De rechter toetst of de ACM die goed toepast. De ACM heeft volgens de rechter op één punt haar eigen Digitale Werkwijze niet gevolgd. De ACM heeft niet voldoende vastgelegd welke personen aan de onderneming zijn genoemd vóórdat hun digitale informatie werd meegenomen. Daarom treft de rechter een voorlopige maatregel en mag de ACM de digitale informatie van vijf personen voorlopig niet voor haar verdere onderzoek gebruiken.

De rechter oordeelt dat de Digitale Werkwijze van de ACM voldoende waarborgen biedt.  Hij verduidelijkt dat de ACM geen nadere procedures hoeft in te richten bovenop de reeds bestaande.

Tegen dit vonnis staat hoger beroep open. Tevens loopt er een bodemprocedure.