Kruimelpad

Uitspraak rechtbank over Digitale werkwijze 2014

De Rechtbank Den Haag heeft op 12 juli 2017 uitspraak gedaan in een kort geding over de Digitale werkwijze 2014 van de ACM.

De voorzieningenrechter heeft alle bezwaren tegen de Digitale werkwijze afgewezen en geoordeeld dat ook de toepassing daarvan in deze zaak rechtmatig is geweest.

De uitspraak is gedaan in kort geding. Dit betekent dat eiseres de uitkomst daarvan nog kan aanvechten.