Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezegging Eneco over het verstrekken van verbruiksgegevens

Op grond van artikel 2, lid 2 Warmtewet dient een warmteleverancier ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende gespecificeerde nota over de door hem geleverde diensten aan de afnemer te verstrekken. Artikel 4, lid 1 Besluit Factuur verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie licht nader toe welke gegevens op een dergelijke factuur moeten staan. Dit betreft onder andere de totale hoeveelheid afgenomen energie.

In haar onderzoek heeft de ACM geconstateerd dat Eneco Warmte & Koude B.V. geen verbruiksgegevens op de facturen vermeldt die zij stuurt aan afnemers aan wie zij bronwarmte levert via Warmte Koude Opslag (WKO). Met de toezegging belooft Eneco Warmte & Koude B.V. dit alsnog te doen.

Op deze manier kunnen afnemers controleren of Eneco Warmte & Koude B.V. voldoet aan (het gebruiksafhankelijke en -onafhankelijke deel van) de maximumprijs voor de levering van warmte, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld door de ACM.

 

Documenten

Toezegging Eneco over het verstrekken van verbruikgegevens (PDF - 42.05 KB)