Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Warmtewet volgens CBb ook van toepassing op water met een lage temperatuur

Achtergrond

ACM heeft op 23 mei 2014 het verzoek van een groep bewoners uit Naaldwijk om handhavend op te treden tegen Vestia Energie afgewezen. De bewoners vinden dat Vestia in strijd handelt met bepalingen uit de Warmtewet door, onder andere, een hogere prijs voor warm water in rekening te brengen. Op 18 december 2014 heeft ACM de tegen dit besluit ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Volgens ACM is de Warmtewet namelijk niet van toepassing op de woningen in de wijk Hoogeland in Naaldwijk omdat er geen sprake is van levering van warm water. Het water dat in de woningen wordt geleverd heeft een gemiddelde temperatuur van slechts 11.95 graden. Omdat geen sprake zou zijn van warmtelevering in de zin van de Warmtewet is ACM van oordeel dat zij niet bevoegd is om op grond van die wet tegen Vestia op te treden.

Uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

De hoogste bestuursrechter is het niet met ACM eens en oordeelt dat de Warmtewet wel van toepassing is op de woningen van de bewoners. Volgens het CBb is de temperatuur van het geleverde water niet van belang en valt ook water met een lage temperatuur onder het bereik van de Warmtewet. Het College vindt dat de bewoners terecht hebben aangevoerd dat de Warmtewet vooral bedoeld is om consumenten te beschermen die voor hun warmtebehoefte geheel afhankelijk zijn van één warmteleverancier. Het College oordeelt daarom dat ACM een nieuw besluit moet nemen op de bezwaren van de bewoners, waarbij zij rekening moet houden met hetgeen door het College is overwogen in zijn uitspraak.

Zie ook: