Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beslissing op het bezwaar inzake Vestia Energie – Hoogeland Naaldwijk

De ACM oordeelt, met inachtneming van de uitspraak van het CBb, dat Vestia als leverancier van warmte in de zin van de Warmtewet moet worden aangemerkt. Daarmee is het bezwaar van de bewoners voor zover dit ziet op de toepasselijkheid van de Warmtewet gegrond. De ACM stelt in het besluit verder vast dat Vestia artikel 2, tweede lid, van de Warmtewet heeft overtreden door niet ten minste jaarlijks een volledige en voldoende gespecificeerde nota aan de individuele bewoners te verstrekken. Uit deze nota dient het aantal afgenomen giga-joule (GJ) warmte door de individuele bewoner te blijken. Het bezwaar van de bewoners is ook op dit punt gegrond.

ACM legt Vestia daarom een last onder dwangsom op waarin zij wordt verplicht met ingang van het jaar 2017 een nota aan de bewoners te verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ warmte door de individuele bewoner blijkt. De last verplicht Vestia er verder toe om de nota’s over de jaren 2014, 2015 en 2016 alsnog te versturen.

De overige bezwaren verklaart ACM ongegrond, waaronder die ten aanzien van de overschrijding van de maximumprijs.

De kosten die bewoners betalen ná overdracht van het water (zoals de elektriciteitskosten van de warmtepomp) worden niet in de maximumprijs meegenomen.

Meer informatie over warmte

 

Documenten

Beslissing op het bezwaar inzake Vestia Energie – Hoogeland Naaldwijk (PDF - 396.58 kB)