Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Liander gas 2022

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale tarieven voor Liander N.V. (hierna: Liander) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2022 mag hanteren.

Liander beheert en onderhoudt een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland. Voor deze wettelijke taken mag Liander kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Liander heeft op 15 oktober 2021 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2022 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld. Op 16 september 2021 heeft de ACM een methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Liander in de periode 2022-2026 worden berekend. Op 16 september 2021 heeft de ACM tevens een x-factor vastgesteld voor Liander. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

 

Documenten

Tarievenbesluit gas 2022 Liander (PDF - 305.5 KB) Tarievenblad Liander gas 2022 (XLSX - 27.23 KB)