Kruimelpad

Tarievenbesluit GTS 2018

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die GTS vanaf 1 januari 2018 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2018 gemiddeld met circa 4% ten opzichte van de tarieven over geheel 2017. Een oorzaak voor de stijging van de tarieven is dat de inkomsten in 2017 relatief laag waren vastgesteld. GTS heeft in de jaren daarvoor teveel ontvangen wat de ACM in 2017 eenmalig heeft gecorrigeerd. Een andere oorzaak van de tariefstijging is dat de verwachte verkoopvolumes van GTS dalen. Er wordt minder gas ingevoed uit het Groningenveld en minder L-gas geëxporteerd en daarnaast boeken marktpartijen vaker op de korte termijn.

Marktintegratie GTS en BBL

Een derde oorzaak van de daling van het verwachte verkoopvolume in 2018 is de integratie van de BBL-pijpleiding met het GTS netwerk. Vanaf 1 januari 2018 vormen deze netwerken samen één entry-exitsysteem. Het gevolg hiervan is dat netgebruikers geen transportcapaciteit meer boeken op het interconnectiepunt dat de twee netwerken verbindt.

Wat bepaalt dit besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren vanaf 1 januari 2018 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van:

  • de transporttaak
  • de taak balancering
  • de taak kwaliteitsconversie
  • de aansluittaak en
  • de bestaande aansluitingtaak

Wat doet GTS?

GTS is eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.