Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Inkomsten GTS stijgen met 2 miljoen euro

De tarieven van Gasunie Transport Services (GTS) stijgen in 2018 met gemiddeld 4 procent. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. De transportvolumes zullen naar verwachting dalen. De inkomsten van GTS stijgen hierdoor per saldo met 2 miljoen euro, naar in totaal 886 miljoen. Wat deze tariefstijging precies betekent voor consumenten, is nog niet duidelijk.

De stijging van de tarieven heeft twee oorzaken. Ten eerste waren de tarieven in 2017 relatief gezien laag. GTS had in de jaren daarvoor namelijk teveel ontvangen als gevolg van meetcorrecties, wat de ACM in 2017 heeft gecorrigeerd. Ten tweede verkoopt GTS in 2018 naar verwachting minder transportcapaciteit.

Lagere verkoop door GTS

De verwachte lagere verkoop door GTS in 2018 heeft drie redenen:

  • Er wordt minder gas ingevoed uit het Groningenveld en er wordt minder Groningengas geëxporteerd.
  • Marktpartijen boeken vaker transportcapaciteit naar behoefte, waarbij zij dus preciezer dan voorheen inschatten wat zij aan capaciteit nodig hebben.
  • In 2018 wordt het GTS-netwerk geïntegreerd met een pijpleiding tussen Nederland en Engeland. Deze netwerken vormen dan samen één systeem. Het gevolg is dat GTS op het verbindingspunt tussen beide netwerken geen transportcapaciteit meer verkoopt.

Effect voor consumenten

De transportkosten van GTS worden niet rechtstreeks bij consumenten en bedrijven in rekening gebracht. De ACM verwacht wel dat de effecten van de nieuwe tarieven via de gasleveranciers worden doorberekend.

Betaalbare en betrouwbare energievoorziening

De ACM ondersteunt een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Ze houdt toezicht op netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Dat toezicht zorgt ervoor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is. Tegelijkertijd biedt het de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen.

 

Zie ook