Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Coteq elektriciteit 2021

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Coteq Netbeheer B.V. (hierna: Coteq) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2021 mag hanteren.

Coteq beheert en onderhoudt een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland.

Voor deze wettelijke taken mag Coteq kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief


Coteq heeft op 24 september 2020 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2021 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Coteq in de periode 2017-2021 worden berekend. Op 17 augustus 2020 heeft de ACM een gewijzigd x-factor vastgesteld. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

Kosten regionale netbeheerders


Regionale netbeheerders nemen elektriciteit af van landelijk netbeheerder TenneT. De tarieven die TenneT voor deze ‘Inkoopkosten Transport’ doorberekent aan regionale netbeheerders zijn gebaseerd op de kosten die TenneT maakt. De kosten van TenneT zijn gestegen in 2020 en stijgen naar verwachting ook in 2021. De vergoeding voor deze Inkoopkosten Transport die regionale netbeheerders ontvangen zijn door de ACM in het huidige methodebesluit geschat en gebaseerd op de veel lagere niveaus van inkoopkosten in de jaren 2013-2015. De kosten die regionale netbeheerders maken zijn dus vanwege de hogere tarieven van TenneT in 2020 al gestegen, terwijl de inkomsten daar volgens de bestaande methode pas in 2022 op worden aangepast.

Vanwege de omvang van de stijging in de Inkoopkosten Transport bij TenneT schat de ACM de inkoopkosten transport voor het jaar 2021, onder uitzonderlijke omstandigheden, anders in dan in de voorgaande jaren. De ACM heeft besloten de schatting van de Inkoopkosten Transport aan te passen op basis van het tarievenvoorstel van TenneT voor 2021. Daarmee sluiten de toegestane inkomsten van de regionale netbeheerders in 2021 beter aan bij de kosten die zij moeten maken. Als gevolg daarvan kunnen de tarieven van de regionale netbeheerders niet pas in 2022 maar al komend jaar stijgen. Op die manier kunnen regionale netbeheerders de toename van de kosten opvangen en worden tariefschommelingen voor afnemers naar verwachting beperkt.

 

Documenten

Tarievenbesluit Coteq elektriciteit 2021 (PDF - 447.4 KB) Tarievenblad Coteq elektriciteit 2021 (XLSX - 36.34 KB)