Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie TenneT op de zienswijze van Energie-Nederland op de derogatieverzoeken van TenneT

TenneT TSO B.V.(hierna: TenneT) heeft twee derogatieverzoeken op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 ingediend bij de ACM. De ACM heeft deze twee aanvragen ontvangen op 4 november 2019.

De derogatieaanvragen die TenneT heeft ingediend zien op een verzoek om een derogatie voor (i) lusstromen (loop flows), uitvalsituaties en de benodigde operationele implementatietermijn en (ii) een transitieperiode in het geval van een actieplan.

Energie-Nederland heeft op 2 december 2019 een zienswijze ingediend over de derogatieaanvragen van TenneT.

Vervolgens heeft TenneT op uitnodiging van de ACM een reactie gegeven op de zienswijze van Energie-Nederland. De ACM heeft deze op 5 december ontvangen.

 

Documenten

Reactie TenneT op zienswijze Energie Nederland op derogatieaanvragen TenneT (PDF - 475.72 KB)