Kruimelpad

Brief aan KPN omtrent (voorwaardelijk) stopzetten onderzoek wegens compliance

Het college van OPTA heeft besloten om de onderzoeken naar een tweetal meldingen voorwaardelijk stop te zetten. In de brief aan KPN wordt deze beslissing nader gemotiveerd. Mocht het college constateren dat hetgeen KPN heeft verklaard in de praktijk niet nakomt zal het college het onderzoek naar deze twee meldingen heropenen.