Kruimelpad

Bezwaar tegen stopzetten onderzoek naar KPN niet-ontvankelijk

Bij brief van 4 februari 2010 heeft OPTA aan KPN laten weten de onderzoeken naar een tweetal door KPN gedane meldingen in het kader van het Compliance Handvest, voorwaardelijk stop te zetten. BT Nederland, Colt Technology Services, Verizon Nederland, UPC Nederland Business, Tele2 en Atlantic Telecom Business hebben tegen deze stopzetting bezwaar aangetekend. In haar beslissing concludeert OPTA dat de brief van 4 februari 2010 geen besluit is waartegen bezwaar aangetekend kan worden. Daarom verklaart OPTA het bezwaar van deze partijen niet-ontvankelijk.