Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete twee natuurlijke personen voor overtreding spywareverbod (MSN-worm)

OPTA heeft op 3 november 2008 twee natuurlijke personen (X en Y) boetes opgelegd van respectievelijk €88.000 en €16.000. Aanleiding voor deze boetes zijn overtredingen van artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (spywareverbod).

Zowel X als Y hebben bezwaar aangetekend bij OPTA tegen het boetebesluit.

OPTA heeft de bezwaren van Y ongegrond verklaard. De bezwaren van partij X zijn voor het overgrote deel ongegrond verklaard. Wel heeft een heroverweging van de rol die X en Y in deze overtreding hebben gespeeld, geleid tot een matiging van de boete die aan X is opgelegd tot een bedrag van €66.000.

 

Bijlagen

Beslissing op bezwaar overtreding spywareverbod (MSN-worm) door Y (PDF - 102.46 KB) Beslissing op bezwaar overtreding spywareverbod (MSN-worm) door X (PDF - 90.8 KB)