Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechtbank vernietigt boete voor plaatsen MSN-worm

Op 18 april 2011 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan inzake een boete die OPTA aan een persoon heeft opgelegd wegens overtreding van het spywareverbod (verbod op het plaatsen van ongewenste software). OPTA beboette voor deze overtreding twee particulieren. Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank dat de boete voor de andere persoon (persoon A, die de plaatsing van de software technisch verzorgde) grotendeels in stand kon blijven.

De rechtbank is in de uitspraak van oordeel dat uit het door OPTA vergaarde bewijs niet kan worden afgeleid dat persoon B, een zakenman, tot in detail op de hoogte was van de verrichtingen van zijn partner. Persoon B heeft consequent verklaard niet te weten wat ‘installs’ zijn. De verklaring van A dat B op de hoogte was van de gang van zaken, is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs om zakenman B ook aan te merken als (mede)overtreder. OPTA heeft volgens de rechtbank nagelaten om verder door te vragen aan A waaruit dan de wetenschap van B bestond. Op grond hiervan kan volgens de rechtbank niet worden vastgesteld dat persoon B de wens had om software op randapparatuur van eindgebruikers te plaatsen. Als gevolg daarvan kan hij niet als overtreder worden aangemerkt.

OPTA had persoon B ook als overtreder aangemerkt omdat hij personalia en middelen ter beschikking stelde voor het verspreiden van de MSN-worm. Dit aangezienhij meedacht en adviezen gaf aan A, hij geïnteresseerd was in de opbrengsten en contact had met een onderneming (Dollar Revenu) die de te plaatsen software aanbood. Volgens de rechtbank blijkt ook uit die feiten niet dat hij de wens had om gegevens op te slaan op randapparatuur van anderen. Daarmee leiden ook deze feiten volgens de rechtbank niet tot de conclusie dat hij het spywareverbod heeft overtreden.