Kruimelpad

Compliance Handvest KPN en OPTA

Het college van OPTA en de Raad van Bestuur van KPN hebben donderdag 24 april 2008 een Compliance Handvest ondertekend. Het handvest bevat afspraken over hoe KPN concreet invulling geeft aan haar eigen verantwoordelijkheid om de Telecommunicatiewet na te leven. Beschreven staan de basiselementen van een effectief compliance-programma die OPTA specifiek eist van KPN, en die KPN volgens het aangegeven tijdspad zal realiseren.

UPDATE per 1 juli 2014

KPN en ACM zijn een vernieuwd Compliance Handvest overeengekomen dat in reikwijdte is beperkt en op onderdelen meer in lijn is gebracht met de praktijk. Dit Handvest vervangt het Compliance Handvest KPN en OPTA uit april 2008.