Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA en KPN tekenen Compliance Handvest

OPTA verhoogt effectiviteit toezicht met nieuw instrument. KPN eerste marktpartij die een compliance handvest tekent met OPTA.

Vandaag hebben OPTA en KPN een compliance handvest ondertekend. In dit handvest staan afspraken tussen toezichthouder en marktpartij, waarbij telecomaanbieder KPN concreet invulling geeft aan haar eigen verantwoordelijkheid om de Telecommunicatiewet na te leven. Met het stimuleren van compliance kunnen overtredingen worden beperkt, en wordt schade aan de markt voorkomen. Dit komt de effectiviteit van het toezicht ten goede.

OPTA voegt dit instrument toe aan haar gereedschapskist met “klassieke” middelen om de concurrentie te bevorderen zoals boetes, lasten onder dwangsom, toegangsregulering en dergelijke. Op de markten voor elektronische communicatie en post zijn marktpartijen verantwoordelijk voor naleving en is OPTA verantwoordelijk voor handhaving van de wet. Voor een goede naleving is het van belang dat marktpartijen hun interne organisatie zodanig inrichten dat de naleving van deze regels en verplichtingen wordt bevorderd en geborgd (“compliance”). In beginsel kan elke marktpartij die onder toezicht staat een compliance handvest met OPTA sluiten. Deze aanpak is nieuw voor het telecomtoezicht.

Handvest OPTA-KPN

In het compliance handvest OPTA-KPN staan de basiselementen van een effectief compliance-programma beschreven die OPTA specifiek vereist van KPN, en die KPN volgens het aangegeven tijdspad zal realiseren. Deze basiselementen zijn in het kort dat KPN de Telecommunicatiewet vertaalt in concrete gedragsregels, ervoor zorgt dat deze duidelijk zijn binnen het bedrijf waardoor een bedrijfscultuur ontstaat waarbij naleving vanzelfsprekend is. Over deze basiselementen, vertaald in concrete prestatie-indicatoren, rapporteert KPN periodiek aan OPTA. Op basis van deze rapportages oordeelt OPTA over de effectiviteit van de compliance organisatie bij KPN. Het gaat er immers niet om dat er een compliance-programma is, maar dat het werkt. Daarnaast wordt in het handvest, dat KPN op basis van vrijwilligheid sluit, afgesproken dat overtredingen die door KPN zelf worden gedetecteerd, bij OPTA worden gemeld en door KPN onverwijld worden beëindigd.

Vertrouwen

Het compliance handvest spreekt de ambitie uit van OPTA en KPN om toe te groeien naar een professionele relatie die gekenmerkt wordt door vertrouwen. Dan kan een toezichtsrelatie ontwikkelen van low trust naar high trust. OPTA kan, als KPN’s compliance-programma werkt, meer op afstand toezicht houden. Dit neemt overigens niet weg dat gedetailleerde verplichtingen noodzakelijk kunnen blijven, afhankelijk van de door OPTA vastgestelde marktanalysebesluiten. En OPTA blijft, indien daartoe aanleiding bestaat, vermeende overtredingen zelf onderzoeken. Eveneens is het aan OPTA om te bepalen of en zo ja, hoe er wordt opgetreden indien er een verschil van interpretatie is over de toepassing van de Telecommunicatiewet door KPN.

Achtergrond

OPTA heeft begin dit jaar haar visie op toezicht en handhaving en de daarop aangepaste boetebeleidsregels gepubliceerd. Vervolgens heeft OPTA marktpartijen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 31 maart over compliance waar OPTA, KPMG en KPN het doel en de achtergrond van het handvest hebben uitgelegd. Marktpartijen hebben kunnen reageren op het (concept) handvest. Mede door deze inbreng is in het definitieve handvest een tweetal wijzigingen aangebracht en afgesproken dat als er een interpretatieverschil tussen KPN en OPTA aan de orde is, dat ook van belang is voor andere marktpartijen, deze gehoord zullen worden en op de hoogte worden gesteld over OPTA’s uiteindelijk oordeel. Daarnaast zal OPTA in haar streven naar transparantie jaarlijks extern rapporteren over de effectiviteit van KPN’s compliance-programma en de afspraken uit het handvest.

 

Documenten

OPTA en KPN tekenen Compliance Handvest (PDF - 131.47 KB)
 

Zie ook