Kruimelpad

Vernieuwd Compliance Handvest KPN en ACM

KPN en ACM zijn een vernieuwd Compliance Handvest overeengekomen dat in reikwijdte is beperkt en op onderdelen meer in lijn is gebracht met de praktijk. Dit Handvest vervangt het oude Handvest uit april 2008.

In het Handvest zijn afspraken vastgelegd die moeten stimuleren dat KPN de Telecommunicatiewet naleeft. Hierin zijn de basiselementen van een effectieve compliance organisatie beschreven. Ook is vastgelegd op welke wijze KPN interpretatievragen en overtredingen meldt bij ACM en dat KPN overtredingen meteen beÃĢindigt. Met het Handvest streven ACM en KPN naar een professionele relatie waarbij sprake is van onderling vertrouwen.

Op verzoek van KPN is de reikwijdte van het Handvest beperkt tot de activiteiten van KPN op de markten waarop zij beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Dit betekent dat regulering die ook van toepassing is op marktspelers zonder aanmerkelijke marktmacht buiten de reikwijdte van het Handvest valt.

 

Documenten

Vernieuwd Compliance Handvest KPN en ACM (PDF - 378.78 KB)