Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar (met BAC) in de zaak Celldorado

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


Artiq Mobile B.V., één van de vijf grootste sms-dienstaanbieders in Nederland, biedt consumenten - handelend onder de naam Celldorado - via internet en televisie abonnementen op sms-diensten aan. Door middel van de mobiele telefoon wordt via sms met de consument een overeenkomst gesloten. Enig bestuurder en aandeelhouder van Artiq Mobile B.V. is Blinck International B.V.

Naar aanleiding van meldingen van consumenten en verschillende handhavingsverzoeken uit het buitenland is een aantal internet-uitingen en televisiecampagnes van Artiq Mobile door toezichthouders van de Consumentenautoriteit onder andere getoetst aan de Wet oneerlijke handelspraktijken. In haar sanctiebesluit van d.d. 17 juni 2010 heeft de Consumentenautoriteit geconstateerd dat deze regels door Artiq Mobile zijn overtreden.

Zowel bij de internet-uitingen als bij de televisiecampagnes heeft Artiq Mobile de consument misleid over onder meer de aard en belangrijkste kenmerken van het door haar aangeboden product. Het was voor de consument niet duidelijk dat aanbiedingen op internet en televisie betrekking hadden op een betaalde abonnementsdienst, omdat de consument op het verkeerde been werd gezet door de algehele presentatie van de informatie door Artiq Mobile. Zo liet Artiq Mobile essentiële informatie, bijvoorbeeld over de prijs van de abonnementsdienst of over de instellingen waarover de mobiele telefoon van de consument moest beschikken om de sms-dienst te kunnen afnemen, weg of gaf zij deze informatie op onduidelijke, onbegrijpelijke of dubbelzinnige wijze. Consumenten konden hierdoor onbedoeld een overeenkomst met betrekking tot een betaalde abonnementsdienst aangaan. Omdat Artiq Mobile daarnaast niet voldeed aan verschillende informatieverplichtingen, was het voor de consument vervolgens niet duidelijk bij wie hij moest zijn om het abonnement te beëindigen.

Naast een boete van EUR 1.190.000,- heeft de Consumentenautoriteit meerdere lasten onder dwangsom opgelegd die ervoor moeten zorgen dat genoemde ondernemingen hun werkzaamheden zo snel mogelijk in overeenstemming brengen met de wet.

Artiq Mobile B.V. en Blinck International B.V. hebben bezwaar ingesteld tegen het besluit van 17 juni 2010. Over deze bezwaren heeft de Adviescommissie bezwaarschriften van de Consumentenautoriteit schriftelijk advies uitgebracht.

In de beslissing op bezwaar neemt de Consumentenautoriteit het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften gedeeltelijk over. Waar de Adviescommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren volgt de Consumentenautoriteit het advies. Op de onderdelen waar de Adviescommissie adviseert een nadere motivering te geven op de geconstateerde overtredingen, is dit in de beslissing op bezwaar door de Consumentenautoriteit gedaan.

Op de onderdelen waar de Consumentenautoriteit afwijkt van het advies van de Adviescommissie, heeft zij dit op grond van de wet nader gemotiveerd. De bezwaren van Artiq Mobile worden  ongegrond verklaard, met uitzondering van een aantal bezwaren die zien op het handelen in strijd met de professionele toewijding. De boete die in het bestreden besluit voor deze overtreding was opgelegd wordt in de beslissing op bezwaar gewijzigd in een bedrag van EUR 55.000,- (inclusief 10% boeteverhoging).

Artiq Mobile B.V. en Blinck International B.V. hebben tegen de beslissing op bezwaar beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.

In het besluit op bezwaar is abusievelijk boven de ondertekening '3 maart 2010' vermeld.

 

Bijlagen

Advies BAC in de zaak Celldorado (PDF - 10.88 MB) Openbaar besluit op bezwaar Celldorado (PDF - 13.24 MB)