Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit beboet aanbieder sms-diensten

De Consumentenautoriteit legt boetes op van in totaal EUR 1.190.000 (een miljoen honderdnegentig duizend euro) aan Artiq Mobile B.V. en Blinck International B.V. - handelend onder de naam Celldorado - voor het op grote schaal aanbieden van misleidende sms-diensten aan consumenten. Ook legt de Consumentenautoriteit het bedrijf diverse lasten onder dwangsom op om ervoor te zorgen dat het met de misleidende praktijken stopt. De sms-diensten (spelletjes en wallpapers) werden via internet en tv onder de aandacht gebracht van consumenten. Deze dachten eenmalig een test of een spelletje te doen, maar bleken daarmee onbedoeld en ongewild een abonnement op een sms-dienst te hebben afgesloten. Door de misleidende uitingen op internet en tv werd verhuld dat het om een abonnement ging.

Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: 'Ook dit jaar staat de aanpak van misleidende sms-diensten weer op onze Agenda, aangezien nog steeds veel consumenten, zowel jongere als oudere, door deze praktijken worden gedupeerd. Celldorado geeft op haar website aan zich aan de SMS Gedragscode te houden, maar dat bleek niet op alle punten het geval te zijn. Met dit besluit geven we een krachtig signaal af, zowel naar andere bedrijven die deze diensten aanbieden als naar consumenten.'

Nationaal en internationaal

De Consumentenautoriteit is dit onderzoek gestart onder andere naar aanleiding van een groot aantal klachten van consumenten bij ConsuWijzer. Zo meldde iemand: 'Volgens mij heb ik een foutje gemaakt. Ik wilde voor de gein die love test doen. Maar volgens mij ben ik nu automatisch ergens lid van. Als dat het geval is, wens ik per direct te worden afgemeld!' Ook ontving de Consumentenautoriteit diverse internationale handhavingsverzoeken uit landen waar het bedrijf actief is, zoals Duitsland, Noorwegen en Portugal. Ook in deze landen voelden consumenten zich misleid door de praktijken van Celldorado. Eerder had de Consumentenautoriteit al diverse klachten over uitingen van het bedrijf ingediend bij zowel de Reclame Code Commissie als de Stichting SMS Gedragscode.

Onderzoek en bevindingen

De Consumentenautoriteit heeft in de periode van april 2009 tot begin 2010 onderzoek gedaan naar de campagnes van Celldorado via internet en tv voor sms-diensten als Friend Finder, Beest in Bed, Ware Liefde, Love Test, Brain Age en IQ test. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Celldorado diverse regels heeft overtreden die consumenten beschermen. Zo heeft de Consumentenautoriteit vastgesteld dat het bedrijf onder andere:

  • consumenten misleidt door hen onvoldoende te informeren over de meest wezenlijke kenmerken van het product, zoals dat het gaat om een abonnement, wat het kost, hoeveel items je per week ontvangt en hoe je de overeenkomst weer kunt ontbinden. Ook wordt geen informatie verstrekt over het feit dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn om alle applicaties te tonen;
  • in haar reclame-uitingen op internet en tv consumenten op het verkeerde been zet door hen wezenlijke informatie te onthouden over de aangeboden dienst. De consument denkt dat hij per sms de uitslag van de test of het spelletje ontvangt, terwijl hij door 'OK' in te toetsen een abonnement op een sms-dienst afsluit;
  • niet voldoet aan de informatieverplichtingen die gelden voor bedrijven die via internet producten en diensten aanbieden. Celldorado vermeldt essentiĆ«le informatie niet of niet voldoende duidelijk, zoals wie is de aanbieder, waar is deze gevestigd, hoe kan men zich voor de dienst afmelden en waar kan men terecht met klachten.

Boete

De Consumentenautoriteit legt Celldorado boetes op van in totaal EUR 1.190.000. De Consumentenautoriteit kan op basis van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken boetes opleggen van EUR 450.000 per overtreding. Bij meer overtredingen kunnen boetes worden opgeteld.

Onder andere omdat het bedrijf zegt een voortrekkersrol te spelen in de branche, rekent de Consumentenautoriteit het bedrijf de overtredingen extra zwaar aan. Naast de boete dienen de opgelegde lasten ertoe Celldorado te dwingen haar gedrag op korte termijn in overeenstemming te brengen met de regels. Dit dient niet alleen in Nederland te gebeuren, maar ook in de andere Europese landen waar het bedrijf actief is.

Celldorado heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Consumentenautoriteit.

 

Zie ook