Kruimelpad

Consumentenautoriteit start nieuwe actie tegen reisaanbieders zonder garantiestelling

De Consumentenautoriteit start opnieuw een actie tegen reisorganisatoren die pakketreizen aanbieden zonder de wettelijk verplichte garantiestelling. Uit eigen onderzoek, signalen van consumenten bij ConsuWijzer en van de organisatie voor de reisbranche ANVR blijkt dat er nog steeds reisorganisaties actief zijn die pakketreizen aanbieden zonder reisgarantie. In deze actie zal de Consumentenautoriteit in totaal zo’n honderd bedrijven aanschrijven waarvan wordt vermoed dat ze in overtreding zijn. Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: "De reisbranche is dynamisch. Het blijft daarom nodig om regelmatig in actie te komen tegen bedrijven die niet aan de regels voldoen. Consumenten die een pakketreis boeken bij een reisaanbieder die niet aan zijn wettelijke verplichting voldoet, kunnen gedupeerd worden. Hiertegen treden wij op. Consumenten moeten hier zelf ook op letten als zij een reis boeken."

Handhaving toezichthouder

Alle bedrijven die pakketreizen aanbieden zijn wettelijk verplicht maatregelen te treffen voor het geval zij bijvoorbeeld failliet gaan. De Consumentenautoriteit heeft de bevoegdheid om op te treden tegen reisorganisatoren zonder garantiestelling. Deze bedrijven wordt nu een termijn gesteld om maatregelen te treffen. Doen zij dat niet dan zal de Consumentenautoriteit handhavend optreden door bedrijven voor de rechter te brengen. Deze kan het bedrijf dwingen maatregelen te treffen en kan dwangsommen opleggen.

De toezichthouder heeft al eerder opgetreden tegen reisorganisatoren zonder garantiestelling. Eerdere acties van de Consumentenautoriteit hebben ertoe geleid dat tientallen bedrijven alsnog hun garantiestelling hebben geregeld. De meeste bedrijven kwamen in actie na een aanschrijven van de toezichthouder, andere na een uitspraak van de rechter. Een klein aantal bedrijven is gestopt of biedt geen pakketreizen meer aan.

ConsuWijzer

Consumenten moeten bij het boeken van een reis zelf ook opletten of zij te maken hebben met een reisaanbieder die maatregelen heeft getroffen om hen te beschermen in geval van faillissement. De meeste bedrijven hebben dit geregeld  via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en voeren dat logo.

Consumenten vinden meer informatie over reisgarantie op www.consuwijzer.nl. Zij kunnen daar ook klachten melden over reisaanbieders die ten onrechte geen maatregelen hebben getroffen.

Reisgarantie

Reisorganisatoren die pakketreizen aanbieden moeten maatregelen treffen om reizigers te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement. Dit houdt in dat reizigers die de reissom al hebben voldaan hun geld terugkrijgen als de reisorganisator failliet gaat. Reizigers die al op reis zijn, moeten worden gerepatrieerd. De bedrijven moeten consumenten hierover actief informeren. De meeste bedrijven in Nederland hebben hun garantiestelling geregeld via de SGR.

Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of een van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.