Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concurrentie mondzorg: Iedere tandarts moet eigen prijsbeleid bepalen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) controleert of er tussen mondzorgaanbieders eerlijk geconcurreerd wordt in het belang van de consument. Dit betekent dat patiënten met hun tandarts kunnen onderhandelen over de prijs voor een kroon of een vulling en mondzorgaanbieders kunnen onderling de concurrentie aangaan op prijs en kwaliteit.

“Uiteraard gold de Mededingingswet ook al voor het experiment met vrije tarieven per 1 januari, maar wij hopen dat de concurrentie op prijs en kwaliteit door het experiment ook daadwerkelijk van de grond komt”, aldus Henk Don, bestuurslid van de NMa. “Prijsafspraken en klantverdelingen zijn daarbij uit den boze, maar inhoudelijke samenwerking om de kwaliteit te verbeteren, juichen wij toe”.

Mondzorgaanbieders, maar ook brancheverenigingen van mondzorgaanbieders moeten zich aan de Mededingingswet houden. Zij mogen hun leden niet adviseren welke tarieven zij moeten vragen voor behandelingen of welke patiënten zij al dan niet moeten aannemen. Een goed werkende markt is van groot belang voor het slagen van het experiment met vrije prijzen in de mondzorg. Dit proces mag niet belemmerd worden door concurrentiebeperkende afspraken.

De NMa krijgt veel vragen of mondzorgaanbieders wel of geen afspraken mogen maken over waarnemingsregelingen (met name over de hoogte van de waarnemingsopslag). Volgens de NMa voorzien waarnemingsregelingen in een behoefte van de consument. Afspraken over de waarnemingsopslag binnen een waarneemgroep zijn toegestaan maar mogen niet verder gaan dan noodzakelijk om een waarnemingsregeling goed te laten functioneren.

Mondzorgaanbieders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de Mededingingswet na te leven. Om na te gaan of iets is toegestaan of verboden op basis van de Mededingingswet, kunnen mondzorgaanbieders en brancheverenigingen gebruik maken van de Richtsnoeren voor de zorgsector op deze website. Ook het document Individueel en collectief onderhandelen tussen vrijgevestigde extramurale zorgaanbieders en zorgverzekeraars biedt houvast.

Mondzorgaanbieders en patiënten kunnen via de website van de NMa ook tips en signalen over mogelijke overtredingen te melden. Deze signalen zijn zeer welkom want ze ondersteunen de NMa in haar werk voor een beter werkende markt in de zorg.

Zie ook het interview met Henk Don in het Nederland Tandartsenblad van 27 januari 2012.

 

Bijlagen

Interview Henk Don Nederlands Tandartsenblad 27 januari 2012 (PDF - 2.41 MB)
 

Zie ook