Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bevestigt onderzoek naar mobiele operators

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij vandaag bedrijfsbezoeken heeft gebracht aan een aantal mobiele operators van Nederland. De NMa onderzoekt of er kartelafspraken zijn gemaakt. In belang van het onderzoek doet de NMa geen uitspraken over de inhoud van het onderzoek.

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet zoals afspraken over prijzen en marktverdeling. Doel is om materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. Het feit dat de NMa deze bedrijfsbezoeken brengt, wil niet zeggen dat de mobiele operators in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken. Naar aanleiding van het rapport kan men zich zowel schriftelijk als mondeling verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd.

De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek.