Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afronding onderzoek mobiele operators

ACM heeft geen prijsafspraken vastgesteld in de mobiele telecomsector. Dit is de uitkomst van haar onderzoek naar mogelijke kartelafspraken in de mobiele telefoniemarkt.

ACM heeft wel geconstateerd dat publieke uitlatingen van partijen over toekomstig marktgedrag mogelijk mededingingsrisico’s opleveren. Dit betreft publieke uitlatingen (op congressen, in vakbladen etc.) van mobiele providers over voorgenomen prijsverhogingen of verslechteringen van commerciële voorwaarden voor consumenten zonder dat hier definitieve besluitvorming aan ten grondslag ligt. Als dergelijke publieke uitlatingen door concurrenten worden omarmd, zou dit kunnen leiden tot afstemming van marktgedrag waardoor consumenten worden benadeeld. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben daarom aan ACM toegezegd dat ze zich van dergelijke uitlatingen zullen onthouden om ieder risico van ontoelaatbare afstemming in de toekomst te voorkomen. De mobiele operators hebben toegezegd deze afspraak op te nemen in hun compliance programma’s. Ook zal hier via trainingen van medewerkers extra aandacht aan worden geschonken. ACM is voornemens de voorgestelde toezegging te accepteren. ACM zal er nauwlettend op toezien dat de mobiele aanbieders de gedane toezeggingen nakomen. Met dit toezeggingstraject wordt het onderzoek gesloten.