Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt toezegging textielverzorgingsbranche ter inzage

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is van plan om een voorgestelde toezegging te accepteren van de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN), de branchevereniging voor textielverzorgers. Daarom legt de NMa het ontwerpbesluit nu ter inzage voor belanghebbenden. In de toezegging belooft de FTN haar gedrag aan te passen om risico’s voor de c0ncurrentie weg te nemen. Vrijwel alle Nederlandse wasserijen en linnenverhuurders zijn bij de FTN aangesloten.

Nadat de NMa tijdens onderzoek mogelijke concurrentieproblemen had geconstateerd en de FTN hierover informeerde, gaf de FTN aan deze te willen oplossen. Via een toezegging worden mogelijke concurrentieproblemen op een snelle en efficiënte wijze weggenomen en kan de NMa het onderzoek op een doelmatige manier afronden. In een toezeggingbesluit wordt geen overtreding van de Mededingingswet vastgesteld, maar worden risico's voor de mededinging aangegeven.

Uit onderzoek van de NMa bleek dat de FTN haar leden geregeld adviezen heeft gegeven om specifieke kosten voor te wassen textiel door te berekenen aan zorginstellingen. Aangezien de leden van de FTN zo goed als de hele markt vertegenwoordigen, kan van een dergelijk advies een merkbaar prijseffect uitgaan dat afnemers, in dit specifieke geval zorginstellingen, direct zou benadelen.

Daarnaast heeft FTN zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over een lopende aanbesteding voor textielverzorging georganiseerd door 14 zorginstellingen. Mogelijk gevolg hiervan is dat leden van de FTN besloten hebben niet in te schrijven waardoor de zoektocht van de opdrachtgever naar de onderneming met de beste prijs-kwaliteitverhouding is bemoeilijkt.

De FTN schrapt de woorden “coördineren en afstemmen van de activiteiten van haar leden” uit haar statutaire doelstelling. De FTN herroept haar adviezen om specifieke kosten voor textielverzorging door te berekenen. Daarnaast doet FTN voortaan geen uitspraken meer richting haar leden die van invloed kunnen zijn op het zelfstandig bepalen van hun commerciële beleid.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage en is ook in te zien op deze website. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 december 2011 een zienswijze kenbaar maken. Dit kan op de volgende wijze:

  • per post: Nederlandse Mededingingsautoriteit Directie Mededinging
    T.a.v. de heer Jan Poppens
    Postbus 16326
    2500 BH Den Haag

Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor een afspraak worden gemaakt met de heer Jan Poppens (070-330 5019) of met mevrouw Susan Bos-Theuvenet (070 - 330 1701).