Kruimelpad

Besluit op bezwaar Toezeggingsbesluit Federatie Textielbeheer Nederland

Bij besluit van 22 maart 2013, met kenmerk 7596/59, heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), als rechtsvoorganger van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), beslist op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om verstrekking van alle schriftelijke stukken waarover de NMa beschikt voor wat betreft zaak 7245/ Federatie Textielbeheer Nederland. Het verzoek is deels gehonoreerd.

Tegen het besluit van 22 maart 2013, met kenmerk 7596/59, is door CleanLeaseFortex B.V. een bezwaarschrift ingediend. Bij besluit van 16 mei 2013, met kenmerk 7596/85, heeft ACM beslist op het bezwaarschrift van CleanLeaseFortex B.V. en het gegrond verklaard.

Bijgaand de link naar de webpagina bavattende het wobbesluit in primo.