Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klacht Federatie Textielbeheer Nederland tegen Intrakoop

Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) betwijfelt of de gebundelde aanbesteding van textielverzorging georganiseerd door Intrakoop, coöperatieve inkoopvereniging van de gezondheidszorg, voor 14 van de ongeveer 475 bij haar aangesloten leden, in overeenstemming is met het mededingingsrecht. Volgens FTN zou Intrakoop op deze manier disproportionele marktmacht krijgen wat ernstige gevolgen zou hebben voor de marktwerking.

De NMa wijst de klacht af, omdat zij het onwaarschijnlijk acht dat Intrakoop met deze aanbesteding marktmacht heeft op de markt voor textielverzorging. Daarnaast acht de NMa het onwaarschijnlijk dat deze gebundelde aanbesteding een merkbare mededingingsbeperking tot gevolg heeft.

 

Bijlagen

Klacht Federatie Textielbeheer Nederland tegen Intrakoop (PDF - 66.78 KB)