Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: ProRail dient regeling aan te passen wegens oneerlijke behandeling goederenvervoerders

Spoorwegnetbeheerder ProRail dient de 'Prestatieregeling toename stille kilometers' aan te passen omdat de regeling tot oneerlijke behandeling van vervoerders leidt. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar aanleiding van een klacht die was ingediend door de spoorwegonderneming DB Schenker (Railion Nederland N.V.).

De Prestatieregeling houdt in dat spoorwegondernemingen een bonus kunnen krijgen voor het verminderen van geluid op het spoor door te rijden met stiller gemaakt materieel. DB Schenker, die uitsluitend goederen vervoert, heeft zich erover beklaagd dat de Prestatieregeling een onderscheid maakt tussen goederenmaterieel en reizigersmaterieel. ProRail hanteert voor beide typen materieel namelijk verschillende kilometerplafonds. Ondernemingen in het goederenvervoer kunnen maximaal €2.400 per stil gemaakte wagon aan bonus ontvangen, en ondernemingen in het personenvervoer maximaal €4.800 per stil gemaakte rijtuigbak. Omdat ProRail dit verschil aan de NMa onvoldoende heeft onderbouwd, is de NMa van oordeel dat hier sprake is van willekeur. Op grond van deze bevinding heeft de NMa ProRail opgedragen de prestatieregeling binnen een redelijke termijn aan te passen.

Het onderzoek in deze zaak is uitgevoerd door de Vervoerkamer, het onderdeel van de NMa dat toezicht houdt op de vervoersector op basis van de Spoorwegwet. De volledige tekst van het besluit staat op de website van de NMa (www.acm.nl).