Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet hoveniers wegens overtreding kartelverbod

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beboet acht ondernemingen die actief zijn in de groenvoorziening wegens het overtreden van het kartelverbod. De NMa acht bewezen dat deze ondernemingen in 2004 onderling overleg hebben gevoerd en afspraken gemaakt voorafgaand aan vijf openbare aanbestedingen door de gemeente Maastricht. De aanbestedingen hadden betrekking op het onderhoud van het openbaar groen in de periode 2004 tot en met 2006.

De boetes zijn opgelegd aan Kultuurtechniek Rooden B.V. (EUR 267.000); Krinkels B.V. (EUR 36.500); Henssen B.V. (EUR 106.500); BTL Uitvoering B.V. (EUR81.500); Dolmans Kultuurtechniek B.V. (EUR 302.500); Vaessen Maastricht Grondverzet en Groentechniek B.V. (EUR 167.500); Hoveniers en Bloemisterijbedrijf Hollanders B.V. (EUR 69.500); Hoveniersbedrijf Oosterloo B.V. (EUR 74.000).

Een aanbestedingsafspraak vormt een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. Een aanbesteding is juist het moment waarop partijen met elkaar kunnen en moeten concurreren. Het is van belang dat de partijen die een offerte indienen, geen contact met elkaar hebben over de desbetreffende opdracht, omdat dit de onderlinge concurrentie aanzienlijk beperkt en zelfs geheel kan uitschakelen.

De boetes zijn vastgesteld overeenkomstig de Richtsnoeren Boetetoemeting van de NMa. De boetes zijn met 30% verhoogd omdat de ondernemingen anno 2004 na alle aandacht in de samenleving voor de kartelvorming in de bouw- en aanverwante sectoren, meer dan ooit moesten begrijpen dat vooroverleg bij aanbestedingen verboden is en zwaar wordt beboet.

Voor vijf van deze ondernemingen, die in de jaren vóór de aanbesteding het openbaar groen in Maastricht onderhielden, heeft de NMa rekening gehouden met de opstelling van de gemeente Maastricht. Ondanks het openbare aanbestedingsbeleid dat de gemeente dient te hanteren, heeft de gemeente immers in eerste instantie samen met deze ondernemingen onderzocht hoe zij de bestaande relaties kon voortzetten. Vervolgens is de gemeente toch overgegaan tot openbare aanbesteding.

Daarna hebben deze ondernemingen een aanbestedingsafspraak gemaakt om ervoor te zorgen dat zij in aanmerking zouden komen voor het onderhoudswerk. Het enkele feit dat de gemeente tevoren met de ondernemingen gesproken heeft over het voortzetten van de bestaande relaties, rechtvaardigt geen overtreding van de Mededingingswet. Een dergelijke situatie kan onder omstandigheden wel een factor zijn waarmee de NMa rekening houdt bij het bepalen van de hoogte van de boete. De boete voor deze ondernemingen is verlaagd met 30%.

Verschillende ondernemingen hebben inmiddels met de gemeente een schikking getroffen over een schadeloosstelling van de gemeente door de hoveniers. De NMa heeft daarmee rekening gehouden door een deel van deze schadeloosstelling af te trekken van de te betalen boete.

Ten slotte is van belang dat voor twee van de acht ondernemingen de boete is verlaagd, omdat zij gebruik hebben gemaakt van de clementieregeling van de NMa. Dat wil zeggen dat deze bedrijven vrijwillig aan de NMa volledige openheid van zaken hebben gegeven over de praktijk waarbij ze betrokken waren (overigens nadat de NMa het onderzoek had geopend). Volgens de Richtsnoeren Clementietoezegging stelt de NMa hier een substantiële boeteverlaging tegenover.

De boetebesluiten zijn vastgesteld op basis van het rapport dat de NMa na onderzoek heeft opgemaakt en van de zienswijzen van de ondernemingen hierop. Tegen deze besluiten kunnen de ondernemingen bij de NMa bezwaar maken of rechtstreeks in beroep gaan bij de Rechtbank Rotterdam.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 4014 (PDF - 254.04 KB)