Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Methodebesluit GTS 2009-2012 Transport, Balancering, Kwaliteitsconversie

Op 29 juni 2010 heeft het College voor Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) drie methodebesluiten vernietigd waarin de methode van regulering voor Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS) was vastgelegd voor de periode van 2009 tot en met 2012. De besluiten zagen op de methode van regulering voor de transport(gerelateerde)taken, de taak balancering en de taak kwaliteitsconversie. In haar uitspraken heeft het CBb verder geoordeeld dat de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Raad) voor deze taken van GTS ten onrechte geen methode van regulering heeft vastgesteld voor de periode van 2006 tot en met 2008.

Op grond van artikel 82, tweede lid, van de Gaswet dient de Raad voor elke taak genoemd in de artikelen 10 en 10a de methode van regulering vast te stellen. Op grond van artikel 82, vierde lid, van de Gaswet dient de Raad een doelmatigheidskorting vast te stellen.

Naar aanleiding van de uitspraak van het CBb zal de Raad zes nieuwe methodebesluiten vaststellen voor regulering van GTS. Dit zijn drie methodebesluiten betreffende de taken Transport, Balancering en Kwaliteitsconversie voor de reguleringsperiode 2006 tot en met 2009 en drie methodebesluiten betreffende deze taken voor de reguleringsperiode 2010 tot en met 2013.

 

Bijlagen

102752-401 Methodebesluit Transporttaak GTS (PDF - 1.86 MB) 102752-402 Methodebesluit GTS voor de taak "het in evenwicht houden van het gastransportnet" (PDF - 1.59 MB) 102752-403 Methodebesluit GTS voor de taak "kwaliteitsconversie" (PDF - 1.75 MB) 102752 Staatscourantbericht (PDF - 133.51 KB) 102752 Toelichting op toepassing van rekenhoeveelheden (PDF - 62.79 KB) Verslag hoorzitting opmerkingen GasTerra (22-08-2008) (PDF - 113.3 KB) Reckon - The productivity growth of GTS (2008) (PDF - 591.02 KB)