Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Wob-verzoek Stichting Stedebouw & Stadsherstel advies ingewonnen bij de heer Westenberg.

NMa handhaaft besluit 8 december 2010, aangezien gevraagde documenten reeds op de website staan.

Op 26 november 2010 heeft de Stichting Stedebouw & Stadsherstel (hierna: de Stichting) met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op een advies dat, of de adviezen die, door de Raad in 2005 of enig ander jaar werd of werden ingewonnen bij de heer Westenberg.

Bij besluit van 8 december 2010 heeft de Raad op het verzoek van de Stichting beslist en verwezen naar de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa). Op deze website waren de verzochte documenten geplaatst na een vergelijkbaar verzoek van het Financieel Dagblad.

Op 11 december 2010 is bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 8 december 2010. De Raad handhaaft zijn besluit van 8 december 2010.

Voor zover de Stichting betoogt dat onder de Raad meer dan de genoemde drie documenten berusten, overweegt de Raad onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder meer de uitspraak van 22 augustus 2007 in zaak nr. 200701417/1, LJN: BB2171), dat het, wanneer een bestuursorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet of niet meer bij hem berust en een dergelijke mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, in beginsel aan degene die om informatie verzoekt is om aannemelijk te maken dat, in tegenstelling tot de uitkomsten van het onderzoek door het bestuursorgaan, een bepaald document toch bij dat bestuursorgaan berust.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar Wob-verzoek Stichting Stedebouw & Stadsherstel advies heer Westenveld (PDF - 79.93 KB)