Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit loodsgeldtarieven 2010

Op 17 december 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) bij het besluit met kenmerk 200136/88.BT247 op grond van de artikelen 27f, eerste lid, en 27g, eerste lid, onder b, van de Loodsenwet en de artikelen 4.15 , 4.12, eerste lid, en 4.19 van het Besluit markttoezicht registerloodsen voor het kalenderjaar 2010 de volgende tarieven vastgesteld:

a. de Z- en B-tarieven per zeehavengebied als opgenomen in bijlage 1a tot en met 1f bij het besluit;
b. het schema voor de frequentiekorting als opgenomen in bijlage 1g bij het besluit;
c. de verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening te brengen tarief in verband met bijzondere loodsreizen als opgenomen in bijlage 1h bij het besluit;
d. de loodsvergoedingen als opgenomen in bijlage 1i bij het besluit.

 

Bijlagen

Tariefbesluit 2010 (PDF - 3.07 MB)