Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sanctiebesluit inzake niet-meewerken (6719)

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft ingevolge artikel 69 Mededingingswet aan een natuurlijke persoon een boete van EUR 100.000 opgelegd wegens het overtreden van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 juncto artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht. De persoon heeft – door zich op het zwijgrecht te beroepen – geweigerd medewerking te verlenen aan een onderzoek door de NMa naar overtredingen door een onderneming van artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag. In deze zaak ging het om een voormalig werknemer met commerciële managementfuncties in die onderneming. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht strekt zich uit tot een ieder, en geldt derhalve ook voor ex-werknemers.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6719 (PDF - 133.52 KB)