Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sanctiebesluit inzake niet-meewerken (6622)

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft ingevolge artikel 69 Mededingingswet aan een natuurlijke persoon een boete van EUR 150.000 opgelegd wegens het overtreden van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 juncto artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht. De natuurlijke persoon heeft geweigerd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar overtredingen van artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag. In deze zaak ging het om een voormalig directeur van één van de bij dat onderzoek betrokken ondernemingen. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht strekt zich uit over een ieder, en geldt derhalve ook voor ex-directeuren.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6622 (PDF - 138.22 KB)