Kruimelpad

Besluit

Besluit op klacht Sandd over misbruik machtspositie TNT

15-12-2009

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen aanwijzingen dat postbedrijf TNT misbruik maakt van haar dominante positie op de postmarkt via roofprijzen (het aanbieden van poststukken tegen prijzen die beneden de werkelijke kostprijs liggen) om de concurrentie te dwarsbomen. Dit constateert de NMa na een uitgebreid onderzoek naar aanleiding van een klacht van postbedrijf Sandd. De klacht heeft betrekking op vier mogelijke overtredingen van de Mededingingswet door TNT: roofprijzen, koppelverkoop en bundeling, exclusieve langdurige contracten en prijsdiscriminatie. De NMa heeft de meeste aandacht besteed aan een onderzoek naar roofprijzen. De NMa heeft voor de klacht naar roofprijzen gegevens verzameld over 2007 tot halverwege 2009. Aan de hand van deze gegevens heeft de NMa geen aanwijzingen gevonden voor roofprijzen. De marktontwikkelingen wijzen er volgens de NMa ook niet op dat de concurrenten via roofprijzen of andere gedragingen van de markt wordt gedrukt waardoor de mededinging op deze onlangs volledig geliberaliseerde markt wordt gefrustreerd. Lage prijzen hoeven niet altijd te wijzen op roofprijzen, maar zijn vaak een uiting van een normaal concurrentieproces, waar de consument van profiteert.