Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht Sandd over misbruik machtspositie PostNL

De Nma wijst bezwaren Sandd af en heeft opnieuw besloten dat PostNL geen misbruik maakt van haar marktpositie.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft opnieuw besloten dat na onderzoek niet is komen vast te staan dat PostNL (voorheen TNT Post) misbruik heeft gemaakt van haar positie op de postmarkt. De bezwaren van Sandd tegen het besluit van de NMa uit 2009 worden afgewezen. In bezwaar voerde Sandd onder andere aan dat er sprake was van concurrentievervalsing doordat dochteronderneming Netwerk VSP 'gratis' gebruik zou maken van het netwerk van PostNL. De NMa heeft geen aanwijzingen dat hiervan gebruik is gemaakt is tegen prijzen onder de kostprijs. De NMa heeft in haar beoordeling betrokken dat PostNL, vanuit een voormalig staatsmonopolie, een groot netwerk heeft weten op te bouwen en daardoor tegen zeer lage kosten post kan verspreiden. Dit netwerk moet PostNL aanhouden omdat zij wettelijk verplicht is zes dagen per week post te bezorgen. Het bestaan van een ongelijk speelveld is echter niet een situatie waartegen de NMa op basis van de Mededingingswet kan optreden.
 

Documenten

Besluit op bezwaar klacht Sandd over misbruik machtspositie PostNL (PDF - 9.08 MB)