Kruimelpad

Onderzoek

Doelmatigheidsbeoordeling uitbreidingsinvestering mengstation Botlek

31-05-2017

Dit rapport van Jacobs Consultancy is een bijlage bij het tarievenbesluit GTS 2017.

Jacobs Consultancy heeft deze doelmatigheidstoets uitgevoerd in opdracht van de ACM. Hierin wordt beoordeeld in hoeverre de uitbreidingsinvestering van het mengstation Botlek efficiënt is. GTS had kosten voor deze niet-reguliere uitbreidingsinvestering opgegeven in het tarievenvoorstel voor 2017. Omdat de ACM in het tarievenbesluit alleen de efficiënte kosten vergoed, beoordeelt de ACM eerst de efficiëntie van de investering. De resultaten van deze beoordeling heeft de ACM verwerkt in het tarievenbesluit GTS 2017.