Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2017

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven die vast die GTS in 2017 mag hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief van GTS daalt in 2017 gemiddeld met zo’n 11% ten opzichte van 2016. Deze daling wordt op de eerste plaats veroorzaakt door de doelmatigheidskorting die GTS krijgt opgelegd. Daarnaast is gebleken dat GTS in de vorige reguleringsperiode lagere kosten heeft gemaakt dat vooraf was ingeschat en dat GTS in voorgaande jaren per saldo meer inkomsten heeft ontvangen dan was toegestaan. Dit wordt in dit tarievenbesluit gecorrigeerd.

Lager tarief door ingangsdatum 1 juli 2017

De tarieven die de ACM nu vaststelt gelden vanaf 1 juli 2017. Tot die datum gelden nog de tarieven van 2016. Deze zijn over het algemeen hoger, waardoor GTS naar verwachting in de eerste helft van 2017 meer inkomsten ontvangt dan dat zij gedaan zou hebben als de tarieven per 1 januari 2017 in werking zouden zijn getreden. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2017 compenseert de ACM voor deze hogere inkomsten. Het gemiddelde transporttarief is daardoor nog eens 15%-punt lager, waardoor de totale daling uitkomt op 26% ten opzichte van het gemiddelde transporttarief van 2016.

Wat bepaalt dit besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren in 2017 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van:

  • de transporttaak
  • de taak balancering
  • de taak kwaliteitsconversie
  • de aansluittaak en
  • de bestaande aansluitingtaak

Wat doet GTS?

GTS is eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2017 (PDF - 424.21 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 - Tarieven GTS 2017 (XLSX - 155.58 KB) Bijlage 2 - Rekenmodule bij tarieven GTS 2017 (XLSX - 1.07 MB)